Splošni pogoji portala Servi.si

Poslanstvo portala Servi.si je približati ponudbo servisov slovenskim uporabnikom na dostopen in prijazen način. Naše vrednote so koristnost, podjetništvo, družbena odgovornost, moralnost in napredek.

Brezplačna objava ponudnikov servisnih storitev

Portal  Servi.si ne zaračunava provizije za objavo podatkov o ponudnikih servisnih storitev na osnovni vizitki: naziv, naslov, delovni čas, storitve, telefon, storitve, ki jih storitveno podjetje opravlja. Poslovni subjekt lahko vedno zahteva spremembo osnovnih podatkov o sebi ali umik. Kontaktni naslov je info@servi.si. Odzivnostni čas na zahtevke sporočene po elektronski pošti bo določen v skladu z najboljšimi napori. Portal Servi.si lahko brezplačno objavo po potrebi podaljša vsem ponudnikom storitev, ki sodelujejo v testni fazi produkcije ali jim pošlje ponudbo za nadaljevanje objave. V nobenem primeru objava ne bo plačljiva, v kolikor se podjetje ni strinjalo s plačljivo objavo na način, da potrdi ponudbo, ki bi mu bila poslana. Delujemo v skladu s poštenimi načeli.

Obveznosti lastnikov brezplačno objavljenih podatkov

Ponudniki servisne, storitvene ali druge dejavnosti, ki so brezplačno objavljeni na portalu Servi.si so ob zaprtju ali kakršnemkoli drugačnem prenehanju dejavnosti ali spremembah dolžni obvestiti portal Servi.si na info@servi.si o zaprtju ali prenehanju ali spremembah. Ponudniki servisne dejavnosti, ki pošljejo svoje podatke, v celoti odgovarjajo za poslane podatke. Portal Servi.si ne odgovarja za objavo ukinjenih ponudnikov servisne dejavnosti, če o zaprtju ali prenehanju niso poslali sporočila. Manjkajoče in dodatne podatke o ponudnikih storitev lahko portal Servi.si pridobi iz javnih baz podatkov, spleta ali s poslanim vprašanjem na posamezen servis.

Komercialna ponudba portala Servi.si

Vsa povpraševanja pošljite na info@servi.si. Prisluhnili vam bomo in poskušali ustreči vašim posebnim željam, ki jih s portalom Servi.si lahko uresničimo. Portal Servi.si si bo prizadeval, da bo iskal načine približati servisno ponudbo končnim kupcem. Novi načini bodo v določenih primerih servisom predstavljeno kot dodatna ponudba, ki jo lahko izkoristijo. Brezplačna objava njihovih podatkov bo ohranjena. Portal Servi.si si pridržuje pravico do neprikaza podatkov o podjetju in izdaje komenrcialne ponudbe podjetju za nadaljevanje objave.

Obveznosti portala Servi.si

Portal Servi.si se obvezuje, da bo ponudnike servisne dejavnosti, ki se odločijo objaviti podatke o svojem podjetju, izpostavljal objektivno in korektno. Portal Servi.si se obvezuje, da med brezplačnimi vizitkami servisnih ponudnikov ohranjal enakost. Portal Servi.si se obvezuje, da bo v najkrajšem času objavil prejete podatke o ponudniku servisnih storitev. Portal Servi.si se obvezuje, da bo v najkrajšem času odgovoril na prejeta vprašanja po elektronski pošti, če bo potrebno. Portal Servi.si ne odgovarja za napake v objavljenih podatkih. Portal Servi.si ima pravico kadarkoli brez obrazložitve umakniti brezplačno objavljene podatke o ponudniku servisnih storitev. Portal Servi.si bo skrbel za enovitost, grafično podobo in brezprekinjeno obratovanje, vendar zaradi objektivnih okoliščin ne odgovarja za izpade ali prenehanje delovanja in prikazovanja spletnih vizitk. V primeru, ko bo prekinjana dosegljivost za servise plačljivih storitev (naročil), bo portal Servi.si dolžan povrniti nerealizirani dohodek oziroma nadomestiti manjkajoči čas objave v naslednjem obdobju. Povračila in nadomestitve ne morejo znesti več, kot je servis kot naročnik storitev portalu Servi.si za le-te plačal.

Oglasi tretjih oseb

Oglasi, ki jih na portalu Servi.si objavljajo tretje osebe (npr. AdSense), lahko zbirajo piškotke in spremljajo spletno aktivnost obiskovalcev z namenom, da spoznajo zanimanja in prikažejo čim bolj ustrezne oglase. Ponudniki servisne dejavnosti, ki pošljejo podatke, ob teh dovoljujejo objavo oglasov tretjih oseb. Portal Servi.si ne odgovarja za oglase tretjih oseb. Portal Servi.si tudi ne pridobiva podatkov o interesu in nakupnih navadah od tretjih oseb ponudnikov oglaševanja.

Osebni podatki

Portal Servi.si ne zbira drugih podatkov o obiskovalcih razen hrani tiste, ki jih sami vnesejo oziroma pisno posredujejo. Vso odgovornost za vnesene morebitne nelegalne  ali neresnične vsebine v portal Servi.si prevzemajo uporabniki, ki predložijo vsebine v objavo ali se registrirajo v portal.

Uredniška politika

Uredniška politika portala Servi.si si pridržuje pravico do posega v predloženo vsebino po svoji presoji v primerih, ko gre za neustrezno predstavljeno vsebino, tipkarske napake ter ostale pomote, napake in nepravilnosti, ali ko vsebina vsebuje vsebinske pomanjkljivosti ter upravljalec portala oceni, da bi poseg pomenil povečanje sporočilne vrednosti vsebine. Uradni jezik portala Servi.si je slovenščina. Portal lahko od uporabnikov storitev, opravljenih s strani servisa objavljenega na portalu Servi.si, prejme in objavi oceno in mnenje o zadovoljstvu z opravljeno storitvijo.  portal lahko iz svoje vsebine delno ali povsem umakne ali povzame objavo podatkov o izvajalcu storitev. Vsebine objavljene na portalu Servi.si so informativnega značaja in so namenjene informiranju o načinih naročila servisnih storitev in povezanem svetovanju. V nikakršnem primeru ne služijo kot nadomestek nasvetu ali obravnavi s strani strokovnega osebja ali ustreznih strokovnjakov. Portal Servi.si ne odgovarja za objavljeno vsebino in morebitne negativne posledice objav ali recenzij tretjih oseb. Vsebina recenzij in ocen je izvor in mnenje posameznika (individualne tretje osebe) ter ni nujno skladna z mnenjem avtorjev in upravljalcev portala boli.me. Portal Servi.si je avtorsko delo. Vsak poskus povzemanja avtorskega dela brez pisnega pristanka upravljalcev portala je lahko v nasprotju z določbami zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Vse slike, datoteke, avtorski članki in spletna zgradba portala Servi.si so avtorsko zaščiteni. Za kakršenkoli drugačen dogovor pošljite sporočilo na info@servi.si. S pisno predložitvijo svojih podatkov se ponudnik servisnih storitev strinja o objavi teh podatkov na portalu Servi.si in s temi splošnimi pogoji. Veljavni splošni pogoji portala doberfrizer.si so objavljeni na tem naslovu. V primeru, da se uporabniki, ki so zgolj bralci vsebin, ne strinjajo s temi splošnimi pogoji, morajo nemudoma zapustiti spletni portal Servi.si. V primeru, da se s splošnimi pogoji ne strinjajo uporabniki z na portalu objavljenimi vsebinami in podatki, morajo o tem nemudoma obvestiti upravljalca portala na info@servi.si z namenom drugačnega dogovora ali prekinitve sodelovanja (npr. izbris). Splošni pogoji se bodo spreminjali z načeli pravičnosti, morale in ohranjanja obstoječih pravic uporabnikov, brez potrebne najave vnaprej, vendar bo upravljalec portala o morebitnih večjih spremembah pogojev vpisane servise posebej obvestil.

Izključitev odgovornosti

Portal Servi.si ne jamči za objavo, resničnost in pravilnost predloženih vsebin ter ne zagotavlja hranjenje objavljenih vsebin z možnostjo neprekinjenega spletnega dostopanja ali vodenja arhivske zbirke. Portal Servi.si ne jamči neposredno za brezprekinjeno in brezhibno tehnično delovanje spletnih strani in dosegljivost svojih vsebin. Cilj je biti vedno na voljo uporabnikom, ki želijo dobro za svoje lase, vendar se v praksi lahko pojavijo tehnično razlogi za okrnjeno dosegljivost portala na svetovnem spletu. Portal Servi.si ne jamči za nezakonito, nepošteno ali nekvalitetno ravnanje ponudnikov, objavljenih na portalu.